skip to Main Content

De Stichting Reclame Code heeft de Code Telemarketing herzien en zal deze per 1 juli 2012 in werking gaan stellen. Deze nieuwe code is een initiatief van de brancheverenigingen DDMA en KSF en zal een aantal regels voor telemarketing verduidelijken en aanscherpen om de kwaliteit te waarborgen van deze commerciële telefoongesprekken. De Stichting Reclame Code zal de nieuwe regels handhaven en de klachten opnemen en afhandelen die bij deze stichting worden ingediend.

Regels zijn verscherpt

Een aantal regels zijn in de nieuwe Code Telemarketing aangescherpt. Zo moet de telemarketeer vanaf 1 juli 2012 duidelijk aangeven namens welke organisatie hij belt en zijn de tijdstippen waarop gebeld mag worden vastgelegd. Bovendien mogen er geen aanbiedingen gedaan worden aan personen onder de 16 jaar.

Handvatten voor telemarketeers

Naast het aanscherpen van de regels bevat de Code Telemarketing een aantal handvatten voor telemarketeers met betrekking tot het Recht van Verzet en het Bel-me-niet-register. In de nieuwe reglementen wordt duidelijker aangegeven wanneer en op welke manier organisaties dit moeten aanbieden en uitvoeren.

Nieuwe gedragscode

De Reclame Code is één onderdeel van de Code Telemarketing, daarnaast is er ook een Gedragscode in de Code Telemarketing opgenomen. De gedragscode is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gesprekken en geeft onder andere technische standaarden aan. Zo geldt binnenkort de verplichting om nieuwe telemarketeers de nieuwe wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen voordat zij aan het werk mogen. Zo zal er bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de manier van benaderen van mensen die handelings- of wilsonbekwaam blijken te zijn. De gedragscode zal worden gehandhaafd door de brancheverenigingen DDMA en KSF.

Code Telemarketing binnenkort van kracht

Op 1 juli 2012 gaat de nieuwe Code Telemarketing van kracht. De telemarketingbureaus in Nederland krijgen daarmee zo’n drie maanden de tijd om de nieuwe regels op te nemen en in de bedrijfsprocessen door te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *